Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Covet SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.etiquetes.com s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris de els serveis de Covet SL.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Covet SL.

Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que sigui necessari amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Covet SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos ..

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a covet@etiquetes.com o a l’adreça C / de Can Clapers, 9, 08181 Sentmenat, Barcelona (Espanya).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Covet SL.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A Covet SL, tractarem les teves dades personals recaptades a través del lloc web www.etiquetes.com amb les següents finalitats:

 1. En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través d’www.etiquetes.com per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a www.etiquetes.com
 3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de Covet SL i del sector.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Durant quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de Covet SL, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades obtingudes mitjançant la nostra pàgina web no es comunicaran a cap tercer aliè a Covet SL, tret obligació legal.

Com encarregats de tractament, tenim contractats als següents proveïdors de serveis, havent-se compromès al compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

 • Google LLC, amb domicili a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Estats Units, presta serveis d’analítica web i serveis globals d’internet, correu electrònic, emmagatzematge en el núvol, publicitat …

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç:https://policies.google.com/privacy?hl=es

 • Facebook Ireland Ltd., amb domicili en 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat …

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç https://www.facebook.com/full_data_use_policy y https://help.instagram.com/519522125107875

 • Twitter International Company, amb domicili a One Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2 D02 AX07, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat …

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç https://twitter.com/es/privacy

 • Pinterest Europe Ltd., amb domicili a Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat …

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, amb domicili a Wilton Plaça, Wilton Place, Dublín 2, Irlanda, presta serveis d’interacció mitjançant xarxes socials, analítica social, publicitat …

Puede consultar la política de privacidad y demás aspectos legales de la compañía en el siguiente enlace https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • WeTransfer B.V., amb domicili a Oostelijke Handelskade 751, 1019 BW Amsterdam, Països Baixos, presta serveis d’intercanvi d’arxius.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç https://wetransfer.com/legal/privacy

 • Skype Communications Sàrl, amb domicili a 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, presta serveis de comunicació online.

Podeu consultar la política de privacitat i altres aspectes legals de la companyia en el següent enllaç https://www.skype.com/es/legal/

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Covet SL no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Covet SL informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els requereixi . La comunicació de dades a les Forces i

Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets propietat intel·lectual www.etiquetes.com

Covet SL és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, know how i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.etiquetes.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.etiquetes.com sense el consentiment previ i per escrit per part de Covet SL.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Covet SL, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

Covet SL disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Covet SL, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Covet SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Covet SL i, en particular de:

– la utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers,

– la publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Covet SL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori

– els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers,

– la recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos,

– la utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’internet.

L’usuari indemnitzarà Covet SL per les despeses que generés la imputació de Covet SL en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Covet SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Covet SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Covet SL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Covet SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Covet SL sí està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Covet SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari pot sol·licitar que no se li facin arribar més informacions comercials a través dels canals d’Atenció al client, després d’acreditar la seva identitat.